niedziela, 22 stycznia 2012

Bractwo Kurkowe 1791

 Zespół wokalno-instrumentalny Bractwo Kurkowe 1791 powstał we wrześniu 1971 r. pod patronatem klubu "Pod Witrażem" w Łodzi. Formację założył Piotr Janczerski. Grupa zadebiutowała - jeszcze bez nazwy - 2 kwietnia 1972 r. podczas telewizyjnego programu "Tele-Echo", prezentując piosenki "Gospoda Pod kogutem" i "Obraz zapamiętany". Gośćmi programu byli także członkowie krakowskiego Bractwa Kurkowego, co dało pomysł na nazwę zespołu. Debiutanckich nagrań dokonano na dwóch sesjach dla Młodzieżowego Studia "Rytm", część z nich ukazała sie na pierwszej "czwórce" zespołu.
  W skład Bractwa Kurkowego 1791 wchodzili: P. Janczerski - śpiew; Janusz Hryniewicz - gitara, flet, harmonijka ustna, śpiew; Ryszard Godyń - gitara, banjo, śpiew; Krzysztof Murek - gitara basowa, śpiew; Zbigniew Nowak - pianino, cytra, bongosy, śpiew. Z. Nowak w latach 1969-1971 prowadził grupę Vox Remedium.
  W 1972 r. Janczerski zaczął tworzyć wraz z Bractwem Kurkowym 1791 teatr piosenki związany z łódzkim Teatrem Rozmaitości, kreując swą grupę na głównego wykonawcę tworzonych widowisk. Pierwszy z programów, "Pejzaże polskie", zaprezentowano w 1972 r. m. in. w Starej Prochowni w Warszawie, a później na XII MFP w Sopocie. Z końcem 1972 r. formacja nagrała debiutancką płytę długogrającą "Polskie dzwony". Następnym spektaklem był "Już gwiazdeczka się kolebie", kolejny  -  "Życie, miłość, folk" - zrealizowano już w nowym składzie. Zespół tworzyli: P. Janczerski - śpiew; Zbigniew Nowak - pianino, cytra, bongosy, śpiew; Dominik Kuta - gitara, flet, śpiew; Andrzej Thenard - gitara i Jerzy Górzyński - gitara basowa. W 1974 r. formację zasilili: Eugeniusz Mańko (eks Spisek Sześciu) - perkusja i Elzbieta Linkowska (eks Pro Contra) - śpiew.
  Widowiska, których konsultantem muzycznym był Mateusz Święcicki, odznaczały się bogatą fakturą wokalno-brzmieniową, staranną scenografia i reżyserią. Wykorzystywano w nich projekcje filmowe i typowy sprzęt teatralny. Powoli grupa P. Janczerskiego zaczęła wyłamywać się z konwencji zespołu tworzącego
spektakle muzyczne.
  Bractwo Kurkowe 1791 uczestniczyło w XI KFPP w Opolu (1973), gdzie nagrodzono utwór "Koleiny"; na VII FPŻ w Kołobrzegu (1973) zespół wywalczył "Srebrny Pierścień" za piosenkę "W wojsku nie jest źle". Ponadto w latach 1973-1974 grupa wystąpiła poza konkursem na XIII MFP w Sopocie, X Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Berlinie oraz Festiwalu Mody w Gdańsku ("Złoty Medal" za program "Muzyka i moda). Zespół gościł też trzykrotnie w ZSRR.
  W grudniu 1974 r. po powrocie z trzeciej trasy koncertowej z grupą rozstał się Z. Nowak, kompozytor jej wielu przebojów m. in. "Hej, dyliżans mknie"; "Moja Santa Maria"; "Hej przynieście czerwone"). Muzyk założył, ignorowany przez krytyków, Happy End. Na początku 1975 r. nowym perkusistą bractwa Kurkowego 1791 został Henryk Tomala (eks Test), a D. Kutę zastąpił Wojciech Michalczyk (eks zesp. Stana Borysa).
   Wypadek samochodowy, kończący kilkutygodniowe tournee bractwa Kurkowego 1791 po Szwecji i Norwegii, spowodował czasowe zawieszenie działalności i kolejną zmianę składu. Jesienią 1975 r. przed wyjazdem do USA i Kanady grupę tworzyli: P. Janczerski - śpiew; W. Michalczyk - gitara; Tadeusz Kłoczewiak (eks Test) - gitara basowa; Paweł Dubowicz (eks Fair) - fortepian, instrumenty klawiszowe; Wojciech Meller (eks Safari) - perkusja, śpiew; Zbigniew Mrozowski (eks Grupa Bluesowa "Stodoła") - perkusja. Po koncertach w krajach skandynawskich zespół przedstawił w kraju program "Muzykon na głos ludzki". W czerwcu 1977 r. grupa po raz drugi wyjechała do USA, gdzie występowała w serii koncertów dla Polonii amerykańskiej, prezentując utwory zarówno z dawnego repertuaru No To Co, jak i
najnowsze swoje kompozycje. Podczas tego pobytu zespół P. Janczerskiego zmienił nazwę na Bractwo.
  Bractwo tworzyli: P. Janczerski - śpiew; Tomasz Myśków (eks Saloon) - gitara; Zbigniew Dziubiński (eks Trubadurzy) - gitary; Tomasz Rostkowski (eks Trubadurzy) - instrumenty klawiszowe; Henryk Bednarski - gitara basowa i Tadeusz Każmierczak - perkusja. Zespół, działający pod patronatem Stowarzyszenia
Muzyków Estradowych, zaprezentował w 1978 r. swój nowy program "Przez ranczo szoł chłop" w Teatrze Rozmaitości. Obok P. Janczerskiego w skład grupy wchodzili: Henryk Szpernol (eks Twarze; Hokus) - gitara, śpiew; Krystian Wilczek (eks Apokalipsa) - gitara basowa; Adam Pilawa (eks 2 Plus 1) - pianino,
skrzypce; Jacek Berenthal (eks Hokus) - instrumenty klawiszowe, śpiew; Janusz Ziomber (eks Krzak) - perkusja. Później nowymi muzykami zostali: Andrzej Sidło - gitara, harmonijka ustna; Jerzy Kobiałko - gitara basowa; Stanisław Fijałkowski - pianino, flet, kierownik muzyczny; Tadeusz król - saksofon, wiolonczela;
Janusz Hernandez - perkusja.
  W 1979 r. zespół jeszcze raz zmienił nazwę. Jako Express Band  grupa wystąpiła na XIII FPŻ w Kołobrzegu (1979) i wkrótce przestała istnieć. Od tej pory Piotr Janczerski działał samodzielnie, powołując od czasu do czasu okazjonalne zespoły, m. in. w 1980 r. Fraction. W latach 80-tych założył w Łodzi Country Club. W 1987 r. wziął udział w w koncercie jubileuszowym Niebiesko-Czarnych - "Przeżyjmy to jeszcze raz". Na estradę powrócił we wrześniu 1993 r. z reaktywowaną grupą No To Co.

NAGRANIA PŁYTOWE

LP XL/SXL 0930 Muza
MC CK 0034 Muza
POLSKIE DZWONY
Polskie dzwony / Gospoda "Pod Kogutem" / Obrazki sielskie / Chłopcy, chłopcy co robicie / Obraz zapamiętany / Zejdź na ziemię / Kominiarz Johnny / Dom nad doliną / Do mej miłej / Kolej Warszawsko-Wiedeńska / Siedem cór
 Nagrano w listopadzie 1972 r. Nagrania (1,2, 11) z EP N-0696
Skład: P. Janczerski - spiew; R. Godyń - gitara, bandżo, śpiew; K. Murek - gitara basowa; J. Hryniewicz - gitara, flet, harmonijka ustna, Z. Nowak - pianino, cytra, bongosy, śpiew

LP XL/SXL 0959 Muza
JUŻ GWIAZDECZKA SIĘ KOLEBIE
Ballada grudniowa / Nasz pokłon / Pierwsze wigilie / Niezwykła noc / Sobie i ludziom / Puste miejsce / Skrzypi wóz / Mroźna cisza / Okno w chmurach / W ołtarzu Wita Stwosza / Biała kantyczka / Śpiewajmy gloria / Hosanna śpiewajmy
 Nagrano w lutym 1973 r.
Skład: P. Janczerski - śpiew; Andrzej Thenard - gitara; D. Kuta - gitara, bandżo, flet, śpiew; Jerzy Górzyński - gitara basowa, śpiew; Zbigniew Nowak - pianino, cytra, bongosy, konga, śpiew

LP SX 1063 Muza
ŻYCIE, MIŁOŚĆ, FOLK
Biało i różowo / Szkolne kochanie / Moja Santa Maria / W ostatniej godzinie / Mamy to kochanie / Los jak złodziej / Hej, przynieście czerwone / Spóźniony anioł / Kasia i słońce / Teatr życia / Dyskoteka babci / Pamiętnik człowieka
 Nagrano w styczniu 1974 r.
Skład: P. Janczerski - śpiew; Jerzy Górzyński - gitara basowa, śpiew; Zbigniew Nowak - perkusja, pianino, organy, konga, śpiew; Andrzej Thenard - gitara, śpiew; D. Kuta - gitara, bandżo, flet

LP SX 1372 Muza
PIOTR JANCZERSKI I BRACTWO KURKOWE
Burza / Jadę do Bytomia / Dzwonki leśne / Beczkowóz / Zimowe kwiaty / Tango w kamienicy / Miasto, którego nie ma / Hej, tam na górze / Ballada o drwalu / Moja wiara / Drewniane świątki / Niech wam życie płynie wesoło
 Nagrano w marcu 1977 r.
Skład: P. Janczerski - śpiew; T. Rostkowski - instrumenty klawiszowe; Z. Dziubiński - gitara; H. Bednarski - gitara basowa; T. Każmierczak - perkusja; T. Myśków - gitara

EP N-0696 Muza (05.1972)
Polskie dzwony / Hej, dyliżans mknie / Siedem cór / Gospoda "Pod Kogutem"
Skład: P. Janczerski - spiew; J. Hryniewicz - gitara, śpiew; K. Murek - gitara basowa; R. Godyń - gitara, bandżo, śpiew; Z. Nowak - perkusja

EP С62-05327-28 Miełodija [ZSRR] (1975)
Zejdź na ziemię [Sojdi na ziemliu] / Pamiętnik człowieka [Dniewnik cziełowieka] / Hej, przynieście [Ej, priniesitie] / Niezwykła noc [Lietit sieriebro]

SP SP-411 Muza (05,1972)
Hej, dyliżans mknie / Siedem cór

SP SP-701 Muza (03.1977)
Dzwonki leśne / Tango w kamienicy

SP 456 036 AMIGA [DDR] (1974)
Kasia und die Sonne [Kasia i słońce] / Vor langen Jahren [Obraz zapamętany]

SP 456 083 AMIGA [DDR] (1974)
Hej, Winternacht [Skrzypi wóz] / Schlaf, mein Sohn [Mroźna cisza]

PD R-0516 Ruch (01.1974)
Moja Santa Maria

PD R-0550 Ruch (06.1974)
A my majowi

PD R-0061-II Ruch (05.1972)
Gospoda "Pod Kogutem"

PD R-0173-II Ruch (06.1973)
Koleiny

PD R-0214-II Ruch (1974)
Przynieście czerwone

PD R-0277-II Ruch (06.1974)
Witaj dniu

LP XL/SXL 0938 Muza (10.1972)
TO PEJZAŻ MOJEJ ZIEMI - BEAT ORATORIO
Witaj / Niech będzie pochwalony
Skład: P. Janczerski - spiew; R. Godyń - gitara, bandżo, śpiew; K. Murek - gitara basowa; J. Hryniewicz - gitara, flet, harmonijka ustna,śpiew; Z. Nowak - pianino, cytra, bongosy, śpiew

LP XL/SXL 0954 Muza (06.1973)
PREMIERY OPOLE 1973 (1)
Koleiny

LP SXL 0984 Muza (1972)
DYSKOTEKA (5)
Kominiarz Johnny

LP XL/SXL 0965 Muza (07.1973)
CZTEREJ PANCENI I PIES
Polonez Gdański

LP SX 1110 Muza (06.1974)
PREMIERY KOŁOBRZEG 1974
Witaj dniu

LP SX 1131 Muza (06.1974)
OPOLE 1974
A my majowi

LP SX 1372 Pronit (07.1976)
KOŁOBRZEG 1976 - PREMIERY
Żal mi będzie

LP 855 343 AMIGA [DDR] (1974)
HALLO 1/74
Wege andern sich [Koleiny] / Schornsteinfeger Johnny [Kominiarz Johnny]

LP 855 394 AMIGA [DDR] (1974)
BEAT, ROCK & BLUES AUS DER VR POLEN
Kasia und die Sonne [Kasia i słońce] / Schornsteinfeger Johnny [Kominiarz Johnny]

MC CK 1294 Muza (1993)
ZŁOTE LATA POLSKIEGO BEATU 1974
Lato, lato

EP N-0726 Muza (07.1973)
KOŁOBRZEG 1973
W wojsku nie jest żle

SP SP-522 Muza (07.1973)
W wojsku nie jest żle

NAGRANIA RADIOWE

1972:
Hej, dyliżans mknie; Gospoda "Pod Kogutem"; Polskie dzwony; Siedem cór; Kominiarz Johnny; Chłopcy, chłopcy; Obrazki sielskie; Obraz zapamietany; Serca odpustowe; Świątki ze smutku; Pejzaż z wiatrakami; Zejdź na ziemię

1973:
Polonez Gdański; Koleiny; W wojsku nie jest źle; Pytasz mnie matulu; Hej przynieście; Wiosna życia; Dyskoteka babci

1974:
Lato, lato; Przynieście maki; A my majowi; Witaj dniu

1976:
Piosenka na powitanie na 30-lecie Polskich Nagrań; Piosenka na pożegnanie na 30-lecie Polskich Nagrań; Żal mi będzie; Tak chciałbym mieszkać; Gdzie wiruje świat

1978:
Parowa maszyna; W moim świecie zawsze bądź; Mundial 78 (instr.)

Źródła:
"Encyklopedia Polskiej Muzyki Rockowej - ROCN 'N' ROLL 1959-1973" - autorzy: Jan Kawecki, Janusz Sadłowski, Marek Ćwikła, Wojciech Zając
https://www.discogs.com/Bractwo-Kurkowe-1791-%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E/master/824438
https://www.discogs.com/Piotr-Janczerski-Und-Bractwo-Kurkowe-Hej-Winternacht-Schlaf-Mein-Sohn/release/2363157


Dziękuję Panu Andrzejowi Skurdo za informacje o płytach zespołu zawarte w komentarzu pod tym biogramem!

7 komentarzy:

 1. Nieprawda. Mam nawet pod reką ten winyl (LP SX1372 Muza) z 1977 roku i zespół nagrał go jeszcze pod nazwą Bractwo Kurkowe1791

  OdpowiedzUsuń
 2. Owszem, płyta nosiła tytuł "Piotr Janczerski i Bractwo Kurkowe", co poprawiłem. Pomoc mile widziana.
  A może lepiej, zamiast używać mocnych słów, samemu napisać kompetentną notkę o zespole Pana Piotra. Im więcej informacji o grupach sprzed trzydziestu - czterdziestu lat, tym lepiej. I podpisujcie się w komentarzu, bo to nie wstyd...

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Byłbym bardzo wdzięczny za fotografię (fotografie...). I wiadomość, kiedy dokładnie zespół zmienił nazwę na Express Band i czym to było spowodowane.
  Adres e-mail: polski_bigbit@op.pl
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bractwo Kurkowe miało też "czwórkę" wydaną w ZSRR:

  EP С62-05327-28 Miełodija [ZSRR] (1975)
  Zejdź na ziemię / Pamiętnik człowieka / Hej, przynieście / Niezwykła noc

  https://www.discogs.com/Bractwo-Kurkowe-1791-%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E/master/824438

  Piosenka "Skrzypi wóz" to w wersji niemieckiej nie "Hej, Winterschaft", tylko "Hej, Winternacht".
  https://www.discogs.com/Piotr-Janczerski-Und-Bractwo-Kurkowe-Hej-Winternacht-Schlaf-Mein-Sohn/release/2363157

  Nie było piosenki "Przynieście maki" - chodzi tutaj o "Przynieście czerwone".
  http://www.kppg.waw.pl/plyta.php?plyta=5120

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Panu bardzo za powyższe informacje i sprostowania, które zamieściłem przy wymienieniu płyt grupy.
   Pozdrawiam
   Grzegorz

   Usuń
 6. W 1974 roku w Kołobrzegu Bractwo Kurkowe powtórzyło sukces - srebrny pierścień za Witaj dniu.
  Regulamin konkursu nakazywał wykonanie 2 piosenek:
  1973
  01.W wojsku nie jest źle (B.Konowalski - A.Jastrzębiec-Kozłowski)
  02.Pytasz mnie matulu (W.Ciechanowicz - L.Różycki)
  1974.
  01.Witaj dniu (T.Margot - M.Łebkowski, S.Werner)
  02.Marszówa (A.Wiktorski - L.Rybicki).
  Piosenki nagrodzone (pozycje nr 1) zostały wydane na płytach:
  N-0726 MUZA 1973 - Pierścienie Kołobrzegu
  SXL 110 MUZA 1974 - Premiery 2, Kołobrzeg 1974
  Krzysztof

  OdpowiedzUsuń